Zwrot towarów

Przed złożeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji dołączonymi do każdego produktu.

Reklamacja podlega ogólnym warunkom gwarancji zgodną z obecnymi przepisami.

GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE NA

 • Wodoszczelność - w przypadku, kiedy nie jest to ujęte w opisie produktu;
 • Bateria - żywotność baterii może być krótsza niż okres gwarancji na produkt;
 • Uszkodzenia mechaniczne wszelkiego rodzaju otarcia koperty, pasków lub bransolety, a także szkła;
 • Standardowe zużycie wynikające z użytkowania produktu;
 • Uszkodzenia spowodowane: uderzeniem, upadkiem produktu, stycznością z chemikaliami, korozją, kontaktem z mocnym polem magnetycznym;
 • Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną naprawą lub wymianą części, np.: baterii;
 • Uszkodzenia spowodowane nie przestrzeganiem instrukcji obsługi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI

 • Prosimy o kontakt z naszą firmą drogą mailową na adres: biuro04@mpm-quality.com; bądź pod numerem telefonu: 33 811 50 27 w celu opisania problemu. Nasz serwis udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji.
 • Najszybszym sposobem załatwienia reklamacji, jest osobiste dostarczenie towaru wraz z dowodem zakupu do siedziby firmy.
 • Mogą Państwo również odesłać produkt na wskazany adres, dołączając dowód zakupu, a także wypełniony druk reklamacyjny dostępny poniżej.
Adres Kontakt Do pobrania
MPM-QUALITY Sp. Z o.o.
Bielsko-Biała 43-300
Ul. Karpacka 24
telefon: 33 811 50 27
e-mail: biuro04@mpm-quality.com
Druk reklamacyjny

ZWROT TOWARU

1. Ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r. (Dz.U.2014.827)

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.


PORADY

1. Uszkodzony towar

Przy odbiorze przesyłki od kuriera prosimy o dokładne sprawdzenie towaru. W przypadku, kiedy opakowanie jest widocznie uszkodzone prosimy o odmowę odebrania paczki i niezwłoczne poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji.

Jeżeli natomiast opakowanie nie będzie uszkodzone, a towar wewnątrz tak, należy natychmiast poinformować firmę kurierską i nas, w celu rozpoczęcia procedury reklamacji.

Kontakt do firmy kurierskiej
GLS tel: 33 828 12 70 lub 72

2. Towar niekompletny lub niezgodny z zamówieniem

W powyższym przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy na adres: biuro04@mpm-quality.com, lub pod nr telefonu: 33 811 50 27.


TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

 • W przypadku, gdy reklamującym jest konsument czas załatwienia reklamacji wynosi 30 dni.
 • W przypadku firmy czas załatwienia będzie możliwie najkrótszy.
 • W pierwszej kolejności sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa, a w kolejnej wymiana produktu na nowy.