Warunki handlowe

MPM-QUALITY Sp. z o. o.
ul. Karpacka 24
43-300 Bielsko-Biała

Postanowienia ogólne

Warunki te dotyczą zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę MPM-Quality Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karpackiej 24, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-19-71-970, REGON: 072851710 (zwanego dalej „Sprzedawca”), zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mpm-quality.pl(zwanym dalej "System"). Warunki bliżej określają oraz precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy oraz jego klientów (zwanych dalej „Kupujący”).

Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego są uważane za wiążące. Przez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się warunkami handlowymi oraz procedurą reklamacji i zgadza się z nimi. Dane warunki handlowe będą dotyczyć wszystkich umów sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym, które są zawierane na odległość przez sklep internetowy oraz wszystkich stosunków z nich wynikających.
2.a) Zamówienie kupującego jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna. Umowa kupna-sprzedaży zawarta jest w chwili wyrażenia przez sprzedającego zgody na propozycję umowy kupna kupującego, czyli w momencie potwierdzania zamówienia ze strony sprzedającego w postaci wiadomości e-mail "Potwierdzenie zamówienia", która zostanie wysłana na adres mailowy kupującego podany w zamówieniu. Brak odpowiedzi lub bezczynność ze strony sprzedawcy nie oznaczają automatycznej akceptacji i/lub potwierdzenia zamówienia. Od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży między kupującym a sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki, określone w warunkach handlowych i umowie kupna-sprzedaży, będących integralną częścią niniejszej umowy.
b) Strony zgadzają się i postanawiają, że umowa kupna-sprzedaży i wszystkie wynikające z niej stosunki będą regulowane przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest podanie wszystkich danych i dopełnienie formalności określonych w formularzu rejestracyjnym oraz zatwierdzenie zawartości zamówienia.
4. Miejscem dostawy jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
5. Jeżeli w niniejszych warunkach handlowych nie określono inaczej, kupujący nabywa prawa własności towaru z chwilą uregulowania płatności za zakupy, w tym kosztów dostawy towaru (przesyłki), ponoszonych przez kupującego. W przypadku sprzedaży towarów za granicę (poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), kupujący nabywa prawa własności towaru w chwili, gdy sprzedawca wręczy towar na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pierwszemu przewoźnikowi, w celu przekazania go kupującemu.
6. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie wiążącego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dot. Kupującego i kupowanych produktów (zob. Ochrona danych osobowych kupującego).
7. Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, drogą mailową lub telefoniczną, doradzamy jednak przynajmniej dzień wcześniej. Po takiej rezygnacji z zamówienia, sprzedawca uważa je za anulowane. Podczas rezygnacji z zamówienia należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon kontaktowy. W przypadku rezygnacji z zamówienia nie są pobierane żadne opłaty związane z anulowaniem zamówienia. Jeżeli kupujący wybrał jako metodę płatności "Płatność przelewem" , sprzedawca wykona zwrot środków przelewem na rachunek kupującego w ciągu 7 dni. W innych przypadkach należy podać numer rachunku i nazwę banku, o ile nie zostanie to uzgodnione w inny sposób.
8. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli, z powodu wyczerpania zapasów lub niedostępności towaru, pomimo dołożenia wszelkich starań, których można od niego wymagać, nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie określonym przez warunki handlowe lub w cenie podanej w sklepie internetowym, o ile nie zostanie uzgodnione, że kupujący zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. O anulowaniu zamówienia kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem, w przypadku wpłaty ceny zakupu lub jej części, środki zostaną zwrócone na wskazane konto w ciągu 7 dni ,o ile nie uzgodniono inaczej.
9. Czas trwania oferty promocyjnej – wszystkie promocje ważne są do wyczerpania zapasów, o ile dla konkretnego produktu nie podano inaczej.

Sprzedaż towarów za granicę

Czy znaleźli Państwo w naszym sklepie produkt, który chcą Państwo kupić, przebywając lub mieszkając poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej? Staramy się spełnić życzenia wszystkich naszych klientów, niezależnie od miejsca dostawy. W przypadku kupujących spoza Rzeczpospolitej Polskiej załatwiamy odbiór i płatność indywidualnie, w zależności od miejsca zamieszkania, wielkości i wagi zamówionego towaru.

W przypadku sprzedaży towarów za granicę (poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), kupujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych kraju, do którego ma zostać wysłany towar. Kupujący powinien z wyprzedzeniem sprawdzić, czy posiadanie, nabywanie i import towaru przez niego zamawianego nie jest w tym kraju ograniczone/zabronione oraz czy nie jest zabroniona sprzedaż danego towaru przez internet (zakaz zawierania umów na odległość).

Kupujący zainteresowany dostawą towaru za granicę (poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) potwierdza spełnienie wyżej wymienionego obowiązku i brak przeciwwskazań do wysłania zamówionego towaru zgodnie z powyższymi ustaleniami poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
Kupujący zainteresowany dostawą towaru za granicę (poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) jest w pełni świadomy wszystkich konsekwencji prawnych wynikających z podania fałszywych informacji w związku do spełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego punku regulaminu, za które ponosi całkowitą odpowiedzialność.

Sposoby płatności
• Przelew na konto sprzedającego w banku BGŻ BNP PARIBAS
• Kartą płatniczą (Visa, Maestro, MasterCard, Diners Club)
• Płatność za pobraniem u kuriera

Wysyłka i warunki dostawy

Ważną kwestią dla kupujących z zagranicy są koszty transportu. Kwota ta jest ustalana indywidualnie w zależności od całkowitej wartości zamówienia, rozmiaru, wagi i adresu dostawy. Cenę dostawy ustalamy oczywiście jeszcze przed złożeniem zamówienia.

Jeśli akceptują Państwo warunki dostawy, można przejść do realizacji transakcji. Towary wysyłane są za granicę przez firmę kurierską GLS.

Cena za ponadgabarytową wielkość paczki kalkulowana jest indywidualnie. Przy niestandardowej wielkości paczki nie ma możliwości wysyłki gratis.

Warunki dostawy, czas wysyłki i opłaty

1. Sprzedający ma obowiązek realizacji zamówienia, a jeżeli opis zamawianego produktu nie podaje inaczej, wszystkie dostępne towary wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku, że zamówiony towar nie jest produkowany albo sprzedawca nie posiada możliwości operacyjnych zapewnić ten towar czy też zapewnienie towaru obciążone byłoby nieadekwatnymi kosztami, sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia kupującego, o czym poinformuje go w terminie do 3 dni.
2. Każdy kupujący jest powiadomiony o wysyłce towaru przez e-mail. Status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu. O zmianach statusu zamówienia kupujący jest poinformowany e-mailem.
3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu. W przypadku, że kupujący jako formę dostawy nie wybrał opcji "Odbiór osobisty”, towar zostanie na życzenie kupującego dostarczony pod adres podany w zamówieniu. W celu realizacji dostawy, kupujący upoważnia sprzedawcę do dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
4. Dostawa towaru na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw przebiega na podstawie uprzedniego uzgodnienia i pisemnej akceptacji kosztów dostawy i ew. dalszych warunków dotyczących kupującego a sprzedającego.
5. W uzasadnionych przypadkach (np. jeśli towar ma być przeznaczony na prezent albo jeśli potrzebne jest jego dostarczenie przed wyjazdem na urlop) kupujący może zwrócić się z prośbą o realizację zamówienia w trybie przyspieszonym, ew. uzupełnić złożone zamówienie przez telefon. Towar zostanie przesłany paczką przez kuriera GLS z dostawą w ciągu 48 godzin.
6. Jeżeli część zamówionych produktów nie jest aktualnie dostępna lub jeśli niektóre produkty muszą zostać wyprodukowane na zamówienie, całe zamówienie kupującego będzie zawieszone, zaś kupujący zostanie powiadomiony o przybliżonym terminie realizacji zamówienia. Kupujący na podstawie tych informacji może poprosić o wysłanie tej części towaru, która jest dostępna, w terminie wyznaczonym przez warunki handlowe, zaś reszta towaru zostanie wysłana jak najszybciej po uzupełnieniu braków. W tym przypadku kupujący opłaca dostawę obu przesyłek.
7. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez kuriera GLS. Faktura wysyłana jest na wskazany adres e-mail. Produkty wielkogabarytowe lub produkty o masie powyżej 30 kg będą dostarczane w sposób uzgodniony z kupującym telefonicznie.
8. Firma MPM-QUALITY Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane przez przewoźnika itp.
9. Kupujący jest zobowiązany skontrolować stan przesyłki, czym rozumie się stan towaru oraz jego opakowanie, natychmiast po jej doręczeniu w obecności osoby dostarczającej. W przypadku wykrycia wady osoba dostarczająca przesyłkę będąca przedstawicielem firmy kurierskiej powinna umożliwić sporządzenie raportu na temat uszkodzenia, a następnie osobiście go zatwierdzić. Na podstawie tak sporządzonego dokumentu kupujący może następnie odmówić przyjęcia towaru, lub też przyjąć wadliwy towar i dokonać reklamacji u sprzedającego. W przypadku odmowy przyjęcia wadliwego towaru wszystkie dodatkowe koszty związane z odesłaniem przesyłki do nadawcy ponosi sprzedający.

Warunki i sposoby płatności (koszty wysyłki)

Na zamówiony towar (po potwierdzeniu zamówienia) zostanie przez nasz sklep internetowy wygenerowana faktura VAT z naliczonym VAT w wysokości 23% od firmy MPM-QUALITY Sp. z o.o.
MPM-QUALITY Sp. z o.o. oferuje kilka sposobów płatności. Zamówione produkty zostaną dostarczone przez kuriera GLS. Staramy się, aby cena przesyłki była dla Państwa jak najkorzystniejsza. Opłata za przesyłkę jest uzależniona od wartości zamówienia i sposobu płatności.

Niedostarczone przesyłki

1. Jeśli przesyłka wróci do sprzedawcy jako niedostarczona bez winy po stronie nadawcy (poczta nie zlokalizowała odbiorcy, nie powiadomiła o próbie doręczenia, kupujący nie odebrał przesyłki przypadkowo lub celowo, itd.), wyślemy do kupującego wiadomość e-mail z prośbą o wyjaśnienie sprawy i uzgodnienie dalszego postępowania. Oczekujemy na odpowiedź w terminie do 7 dni od wysłania wiadomości.
2. Jeśli kupujący poprosi o ponowne wysłanie przesyłki, jest zobowiązany do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę (tak jak przy pierwszej próbie dostawy).
3. Ponowne przesłanie przesyłki jest możliwe tylko przy płatności z góry.
4. Jeżeli kupujący nie odpowie na naszą wiadomość w przewidzianym terminie, zamówienie zostanie anulowane. Kupujący zostanie powiadomiony o anulowaniu zamówienia. W tym przypadku następny zakup jest możliwy tylko po uiszczeniu płatności z góry (przelewem). Jeśli płatność przebiegnie prawidłowo, ograniczenie sposobu dokonywania płatności za następne zamówienia zostanie anulowane.
5. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu internetowego MPM-QUALITY Sp. z o.o. oraz przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, zgodnie w postanowieniami art. 12 ustawy nr 108/2000 Dz.U., ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni roboczych, bez podania przyczyny. W związku z tym, że w przypadku anulowania umowy, traci ona swoją ważność, sprzedawca zwraca kupującemu (albo kupujący sprzedawcy) wszelkie poniesione przez drugą stronę koszty.
2. Kupujący ma prawo po otrzymaniu towaru rozpakować go i wypróbować w sposób, w jaki zwykle jest to czynione w sklepie stacjonarnym, w zakresie umożliwiającym stwierdzenie charakteru, cech i sprawności produktu. Postanowienia nie dotyczą jednak osób prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą
3. Jeżeli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy w terminie, o którym mowa w art.1, powinien spełnić następujące warunki:

Skontaktować się ze sprzedawcą, poinformować go pisemnie o chęci odstąpienia od umowy, wysyłając e-mail albo list (patrz Dane kontaktowe), albo w innym sposób, nie wzbudzający wątpliwości, że doszło do odstąpienia od umowy. W korespondencji należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko, datę zakupu i numer rachunku, na który zwrócone zostaną pieniądze.
Jeżeli kupujący otrzymał towar i potwierdził jego przyjęcie, należy na własny koszt wysłać towar na nasz adres podany w zakładce „Dane kontaktowe”. Należy zachować dbałość o dobry stan towaru. Produkty proszę przesyłać:
- o ile to możliwe, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu,
- nieużywany,
- nieuszkodzony,
- razem z dowodem zakupu,
- z zachowaniem dbałości o dobry stan towaru.

Jeżeli zostały spełnione wszystkie powyższe warunki zwrotu, pieniądze za towar zwrócimy przelewem na konto w terminie do 15 dni, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy. Towar prosimy wysyłać jako przesyłkę ubezpieczoną i poleconą, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w drodze do nas. Przesyłki za pobraniem nie akceptujemy.
Jeśli kupujący odstąpi od umowy i sprzedającemu dostarcza towar, który jest używany, uszkodzony lub niekompletny, zwraca sprzedający kupującemu już zapłaconą cenę towaru, podaną w wiążącym przyjęciu zlecenia lub jej część obniżoną zgodnie z ust. § 457 Kodeksu Cywilnego o wartość jego zużycia, stanowiącą 10% całkowitej ceny towaru za każdy dzień użytkowania towaru i o cenę napraw oraz doprowadzania towaru do stanu oryginalnego w ustawowym terminie do 15 dni. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków niestety nie możemy przyjąć anulowania zamówienia i towar zostanie zwrócony na koszt kupującego.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odstąpienie od umowy

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej sprzedającego w dniu złożenia przez kupującego zamówienia. Złożeniem zamówienia elektronicznego kupujący akceptuje wszystkie postanowienia warunków handlowych, obowiązującą w dniu złożenia zamówienia cenę towaru (oraz koszty przesyłki) podaną na stronie internetowej sklepu, jeżeli nie uzgodniono inaczej. Składając zamówienie (projekt umowy), kupujący zobowiązuje się do zakupu.

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.mpm-quality.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania strony www.mpm-quality.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.mpm-quality.pl

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

d. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.mpm-quality.pl

4. Klient ma możliwość korzystania ze strony www.mpm-quality.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mpm-quality.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.